Website van de Motorclub voor Motorlozen

Welkom op de site van de motorclub voor motorlozen. Wij zijn op dit moment nog in oprichting. Hier alvast een stand van zaken.

Doel

Het doel van de motorclub is het zich afvragen hoe mooi motorrijden wel niet zou kunnen zijn. Hoewel de club nog in oprichting is, staat al wel vast dat de leden van de club geen motor, motorrijbewijs, of ritje op een motor gemaakt mogen hebben.

Komen we er na kamervragen en/of eventuele parlementaire enquêtes achter dat een lid toch (al dan niet op verzoek van derden) heeft getekend voor één van deze drie zaken of er het als bijbaantje op na hield, dan zal hij of zij niet in zijn of haar huidige positie kunnen blijven zitten: Een lid dat een dergelijke overtredingen begaat zal direct geroyeerd worden. Deze harde maatregelen zijn nodig om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen. Wij willen ons ten alle tijde kunnen blijven afvragen hoe mooi motorrijden wel niet zou kunnen zijn.

Wij zijn van mening dat wij in ieder geval de volgende groepen en instanties in het leven moeten  worden geroepen om route die voor ons ligt goed af te leggen.

Denktank

Er zal een denktank worden geïnstalleerd die een stuurgroep zal formeren die er zorg zal dragen dat de oprichting niet spaak zal lopen. Hoe groot deze denktank moet worden hangt af van de af te nemen route en de grootte van de nog nader te bepalen Centrale Commissie (zgn. CC). Verder zal de denktank aan de stuurgroep doorgeven wanneer er korte pauzes in het traject zullen moeten worden genomen.

Stuurgroep

De hoofdtaak van de stuurgroep is niet laten spaaklopen van de oprichting, ze zal de club begeleiden naar haar oprichting toe. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol in de communicatie tussen de denktank en de interim-vóórzitter. Ze zal bij eventuele zwaardere omstandigheden op verzoek van de vóórzitter aangesproken worden om nieuw licht op de zaak te werpen.

De stuurgroep zal puur als instrument gebruikt worden om daar waar de omstandigheden dat vragen de zaak bij te sturen, af te remmen of vaart te laten maken. Het kan even duren voor ze klaar is om het traject tot oprichting in te gaan. Wij nemen de tijd voor het oprichten van deze groep; het is voor ons van groot belang dat de interimvóórzitter tijdens de rit stevig in het zadel kan blijven zitten. Het einddoel in dit oprichtingstraject blijft toch dat onze motorclub zonder beschadigd imago aan de start zal verschijnen van de tocht die ze zal maken: Het ontdekken hoe mooi motorrijden wel niet zou kunnen zijn.

Interim-vóórzitter

Hoewel de uitvoering bij de stuurgroep ligt, is aan vóórzitter om de keuzes te maken. Ook is het aan hem om het einddoel steeds in het vizier te houden. De vóórzitter zal uiteindelijk beslissen of er al dan niet wordt vast gehouden aan de in het begin gekozen route. Ook is het aan hem of haar om de op ons pad te nemen hobbels en chicanes goed in te schatten. Zijn adequate hands-on-mentaliteit zal zorg dragen voor een soepele communicatie tussen hem en de stuurgroep. We zijn er nog niet uit of de vóórzitter zelf bepaalt wanneer de zaak in een hogere versnelling kan worden gezet, of dat we dit door de stuurgroep, in samenspraak met de Centrale Commissies laten bepalen.

Centrale Commissie

Geen instantie is compleet zonder een commissie; zo ook de motorclub niet. Om onszelf serieus te nemen hebben we besloten een CC (centrale commissie) op te moeten richten. De technische details rond het functioneren van de CC is ons, als leken op het gebied van motorclub, nog niet geheel duidelijk. Vast staat al wel dat ze een integraal onderdeel is van het voortstuwingsproces rond de oprichting.